I denne oppgaven skal vi finne høyden av et fjell, og kan bruke tangensfunksjonen og et likningssett.