Vi skal finne den totale omkretsen av en irregulær firkant, men ser ingen måte å finne den siste sida på i én enkel håndvending.
I slike tilfeller er det som regel lurt å bare starte en plass, og begynne å finne noe ukjent.