Gitt det vi fant i forrige video kan vi nå finne den siste sida som utgjør omkretsen av figuren.