I denne oppgaven skal vi finne arealet av firkanten. Dette blir gjort lettere av at vi har den som to trekanter, og kan bruke arealsetninga to ganger for å finne det totale arealet.