Vi viser at ekstremalpunkter for en andregradsfunksjon $g(x) = ax^2+bx+c$ alltid vil være på formen
$\displaystyle \left( \frac{-b}{2a}, \ \ \frac{-b^2 + 4ac}{4a} \right)$.