Vi fører et bevis, i CAS, for at to tangenter på en parabel alltid skjærer hverandre med en x-verdi midt mellom punktene selv.