Vi ser på hvor stor summen av vinklene blir i diverse mangekanter (for eksempel trekant, firkant osv.)