I formlike figurer er lengdene som regel ulike, men hvis vi vet forholdstallet mellom dem, så kan alle regnes ut.