Vi ser på rettvinklede trekanter. Dette betyr at en av vinklene er en "rett vinkel", som betyr at den er nøyaktig 90 grader.