Regnerekkefølgen er et av de viktigste grunnlagene for matematikk. Her bruker vi regnerekkefølga til å løse en oppgave.