Når vi skal addere eller subtrahere brøker, så gjøre dette lettest ved å sørge for at vi har samme nevner i brøkene. For å oppnå dette, bruker vi metodene for å utvide brøker.