Kapittel 2 - Algebra

2.2 - Brøkregning - Addisjon og subtraksjon


Når vi skal addere eller subtrahere brøker, så gjøre dette lettest ved å sørge for at vi har samme nevner i brøkene. For å oppnå dette, bruker vi metodene for å utvide brøker.

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.

Kommentarer

Logg inn hvis du ønsker å legge igjen en kommentar!

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.