Vi tar eksempel på det å addere og subtrahere brøker.