Det skal selvfølgelig også gå an å multiplisere heltall med brøk. Dette gjøres ved å gange inn heltallet i teller på brøken.