Parenteser dukker ofte opp i matematiske stykker. Som vi husker fra regnerekkefølga, så skal disse alltid løses først, men enkelte ganger løser vi dem opp ved å utføre operasjoner (addisjon, subtraksjon osv.) på dem. Dette gjøres ofte når det som står inni parentesen ikke kan forenkles mer.