Vi skal også kunne faktorisere rasjonale uttrykk. Dette er viktig for å kunne forkorte brøkene. Veldig mange glemmer å faktorisere før de forkorter, og det kan ødelegge utregninga helt.