Når vi snakker om rasjonale uttrykk, så tenker vi på brøkuttrykk. Vi skal nå utvide det vi vet om brøkregning, til å gjelde når det er bokstaver inn i bildet også.