Andre kvadratsetning er en regneregel som lar oss utvide uttrykk på formen [tex](a-b)^2[/tex]