Første kvadratsetning er en regneregel som lar oss utvide uttrykk på formen [tex](a+b)^2[/tex]