Faktorisering er en VELDIG viktig del av algebra. Det går ut på å omforme uttrykk med flere ledd, til å kun ha ett ledd. Dette er ofte fordelaktig når man skal jobbe videre med uttrykket.