Nå som vi er kjent med faktorisering, så kan vi bruke det til å forkorte brøker. Dette gjøres ved å faktorisere både teller og nevner, og se om de har noen felles faktorer som kan strykes.

OBS! Forkorting av brøker KREVER at du har faktorisert brøken. Du kan stryke faktorer mot hverandre, men ikke ledd.