Å regne med fullstendige kvadrater er en metode som i noen tilfeller gjør det lettere å faktorisere andregradsuttrykk, og også å finne nullpunktene.