Vi lærer her om likninger; hva de er, og hvordan vi arbeider med dem.