Vi tar et eksempel der vi bruker flere typer operasjoner. Her får vi bruk for både addisjon og multiplikasjon, og så lenge vi sørger for å gjøre det samme på begge sider, så får vi riktig svar.