I dette eksemplet har vi x i nevneren på en brøk. Det finnes ulike måter å løse dette på, og her vises et par av dem.