Vi skal nå se på det å representere likninger ved å tegne dem som en graf. Dette er veldig nyttig fordi det gir oss en visuell tegning som lar oss se med øynene hvordan den forholder seg til ulike verdier.