Vi skal nå bruke Geogebra for å tegne linja tilhørende en formel og bruke dette for å finne svaret på en oppgave ved hjelp av å lese av grafen.