Nå skal vi løse lineære likningssett. Likningssett er flere likninger som har samme løsning. Lineært betyr at grafene til likningene er rette linjer.

Dette løser vi ved hjelp av Geogebra, og når vi tar det på denne måten, så kalles det grafisk løsning.