Vi skal nå se på ulikheter. Når man løser slike, så er det ofte veldig lik fremgangsmåte som når man løser likninger. Forskjellen er at svaret gir uttrykk for når x er større eller mindre enn et visst tall.