Vi ser på hva en funksjon er, og hvordan de er definert.