Vi ser på definisjonsmengden til enkelte funksjoner. Mer viktig er de verdiene som IKKE er i definisjonsmengden.