Vi ser på verdimengde, og hvordan dette relateres til funksjonens graf.