Kapittel 4 - Funksjoner Og Andregradsuttrykk

4.2 - Nullpunkter


Nullpunktene til en funksjon er de punktene der f(x) = 0. Dette betyr de punktene der grafen til funksjonen krysser x-aksen.

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.

Kommentarer

Logg inn hvis du ønsker å legge igjen en kommentar!

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.