Nullpunktene til en funksjon er de punktene der f(x) = 0. Dette betyr de punktene der grafen til funksjonen krysser x-aksen.