Vi skal nå se på andregradslikninger, og starter med noen forenklede eksempler før vi beveger oss på de mer generelle metodene.