Kapittel 4 - Funksjoner Og Andregradsuttrykk

4.4 - Andregradsformel 2 - Bevis


I denne videoen skal vi føre beviset for abc-formelen. Altså, vi starter med uttrykket [tex]ax^2+bx+c = 0[/tex] og bruker algebra for å isolere x, og ende opp med [tex]x = frac{-b pm sqrt{b^2-4ac}}{2a}[/tex]

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.

Kommentarer

Logg inn hvis du ønsker å legge igjen en kommentar!
Anonym 2015-04-21

Herlig

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.