Kapittel 4 - Funksjoner Og Andregradsuttrykk

4.4 - Andregradsformel 3 - Kun én løsning


I noen tilfeller kan man ende opp med kun én løsning når man løser en andregradslikning. Dette oppstår fordi diskriminanten (det som står under rot-tegnet) blir 0. Dette gir oss et [tex]pm 0[/tex] uttrykk som gjør at vi ikke får to distinkte løsninger, men kun ett.

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.

Kommentarer

Logg inn hvis du ønsker å legge igjen en kommentar!

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.