I noen tilfeller kan man ende opp med kun én løsning når man løser en andregradslikning. Dette oppstår fordi diskriminanten (det som står under rot-tegnet) blir 0. Dette gir oss et [tex]pm 0[/tex] uttrykk som gjør at vi ikke får to distinkte løsninger, men kun ett.