Andre ganger kan det hende at andregradslikningen ikke har noen [b]reelle[/b] løsninger. Dette oppstår fordi det som står under rottegnet blir negativt, og vi kan ikke ta kvadratrota av et negativt tall.

(For mer fordypning, se spillelista om komplekse tall. Her lærer vi at slike likninger ikke har noen [b]reelle[/b] løsninger, men de har det som kalles [b]komplekse[/b] løsninger i stedet.)