Når vi kjenner nullpunktene til en funksjon, så er det veldig lett å faktorisere funksjonen.