Vi ser på et praktisk eksempel på bruk av andregradslikninger. De dukker veldig ofte opp i fysikken grunnet forholdet mellom akselerasjon, fart og posisjon.