Vi tar et nytt eksempel på en ulikhet av andre grad, og bruker igjen fortegnslinjer for å drøfte funksjonens positive og negative intervaller.