I denne oppgaven får vi oppgitt en funksjonen med ukjente konstanter, a og b. Vi får vite hvor funksjonen har sitt bruddpunkt og nullpunkt, og ut fra det kan vi bestemme hva a og b må være.