Vi ser på hva en potens er. I all hovedsak så er det bare gjentatt multiplikasjon.