Her ser vi på det å skrive små tall på standardform. Dette betyr at vi skriver tallene som en konstant ganget med en tierpotens. Denne gangen blir eksponenten på tiern negativ.