Når vi har potenser med brøk som eksponent, så får vi røtter. Eksempelvis, hvis eksponenten er 1/2 så får vi kvadratrot. Vi ser også på høyere orden av slike røtter.