Vi ser nærmere på det med potenser som har brøk-eksponenter, og hvordan vi kan manipulere disse.