Vi kan nå også løse logaritmelikninger ved å bruke de regnereglene vi har lært oss om potenser og logaritmer.