Vi løser et nytt eksempel på logaritmelikning, denne gangen en andregradslikning. Disse kan vi løse ved å bruke substitusjon ved å gjenkjenne at lgx går igjen.