Vi kan også løse ulikheter som involverer logaritmer.