Før vi dykker ned i trigonometrien, tar vi for oss noen begreper, bare så vi er enige i hva som menes med ordene.