De fleste har sikkert hørt om sinus, cosinus og tangens. Vi skal gjennomgå alle disse, og starter med sinus.