Her tar vi for oss cosinussetninga, og i første omgang beviset for denne. Her bruker vi en tidligere nevnt regneregel som forteller oss at [tex]sin^2x + cos^2x = 1[/tex]